Author Message
amypus

Members

Online status

1 posts

#2593   2018-10-03 16:12 GMT        
Jak odzyskać dane z x dysku Odzyskiwanie danych z dysku który doznał uszkodzenia technicznego potrafi być mocno pracochłonne natomiast nie zawsze przynosi dobre zakończenie. Drugim uszkodzeniem jest awaria podzespołów elektroniki dysku i jedynym wszystkie spotykane często uszkodzenia stworzone przez klienta.